1215
1215

Avaluació inicial de compliment del R.D. 1215/97 d'equips i maquinària.

COMPRA-VENDA D'EXPLOTACIONS MINERA
COMPRA-VENDA D'EXPLOTACIONS MINERA

Intermediació en la compravenda d'activitats i instal·lacions mineres.

TAXACIONS
TAXACIONS

Valoracions i taxacions.

1215
1215

Avaluació inicial de compliment del R.D. 1215/97 d'equips i maquinària.

1/4

PROJECTES I DIRECCIÓ