ASSEORIA ENERGÈTICA
ASSEORIA ENERGÈTICA

Consultoria i assessoria energètica: Auditories i Comptabilitat Energètica; Implementació de la norma UNE EN ISO 50001: 2011; Certificació energètica d'edificis.

ENERGIA RENOVABLE
ENERGIA RENOVABLE

Projectes i direcció d'obres d'instal·lacions d'Energies renovables: geotèrmica, fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, biomassa, hidràulica, etc ...

INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS

Instal·lacions de Combustibles fòssils.

ASSEORIA ENERGÈTICA
ASSEORIA ENERGÈTICA

Consultoria i assessoria energètica: Auditories i Comptabilitat Energètica; Implementació de la norma UNE EN ISO 50001: 2011; Certificació energètica d'edificis.

1/4

PROJECTES I DIRECCIÓ