ENERGIA RENOVABLE

Projectes i direcció d'obres d'instal·lacions d'Energies renovables: geotèrmica, fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica, biomassa, hidràulica, etc ...