ASSEORIA ENERGÈTICA

Consultoria i assessoria energètica: Auditories i Comptabilitat Energètica; Implementació de la norma UNE EN ISO 50001: 2011; Certificació energètica d'edificis.