GEOTERMIA

Estudis geotèrmics previs a la implantació d'infraestructures i edificacions.