GEOLOGIA

Projectes i direcció d'obres per a l'estabilització de talussos i vessants.