Manuals per a la Formació de Treballadors

Disposem d'un MANUAL DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA D'ARRENCADA, CÀRREGA I VIALS, EN ACTIVITATS EXTRACTIVES D'EXTERIOR, realitzat d'acord amb el que preveu la ITC 02.1.02, ET 2001.01.08. Disposem d'exemplars impresos, i també en arxiu .PDF.
Disposem d'un MANUAL DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA DE TRANSPORT, EN ACTIVITATS EXTRACTIVES D'EXTERIOR, realitzat d'acord amb el que preveu la ITC 02.1.02, ET 2000.01.08. Disposem d'exemplars impresos, i també en arxiu .PDF.
Disposem d'un MANUAL DE L'OPERARI DE PERFORACIÓ I VOLADURAS, EN ACTIVITATS EXTRACTIVES D'EXTERIOR, realitzat d'acord amb el que preveu la ITC 02.1.02, ET 2003.01.10. Si us interessa, tenim exemplars en arxiu .PDF