MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

Projectes d'activitats i direcció d'obres, per a l'obtenció de les autoritzacions ambientals, Llicències Ambientals, Comunicacions, segons el tipus d'activitat i d'acord amb el que preveu la Llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental de les activitats. Enginyer de mines, mineria, pedreres, enginyer tècnic de mines,

press to zoom
RESTAURACIÓ
RESTAURACIÓ

Projectes de Restauració d'Activitats Mineres i direcció d'obres.

press to zoom
POUS D'AIGUA
POUS D'AIGUA

Projectes per a l'autorització de captacions d'aigües superficials i subterrànies. Direcció d'obres. Projectes de depuració i abocament d'aigües. Direcció d'obres.

press to zoom
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

Projectes d'activitats i direcció d'obres, per a l'obtenció de les autoritzacions ambientals, Llicències Ambientals, Comunicacions, segons el tipus d'activitat i d'acord amb el que preveu la Llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental de les activitats. Enginyer de mines, mineria, pedreres, enginyer tècnic de mines,

press to zoom
1/6

PROJECTES I DIRECCIÓ