MINERIA

Projectes i direcció d'aprofitaments de recursos minerals de les Seccions A), B), C) i D).Enginyer de mines, mineria, pedreres, enginyer tècnic de mines,