INVESTIGACIÓ

Projectes i direcció d'obres per a la investigació i avaluació de jaciments minerals. Enginyer de mines, mineria, pedreres, enginyer tècnic de mines,