DEPOSITS DE RESIDUS

Projectes i direcció de dipòsits de residus de la construcció i altres.Enginyer de mines, mineria, pedreres, enginyer tècnic de mines,