OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

Projectes i direcció d'obres d'estructures, naus, sitges, dipòsits, etc ..

MOLL
MOLL

Projectes i direcció d'obres d'infraestructures d'accessos, pistes, canalitzacions, murs de contenció, esculleres, etc ..

EXCAVACIÓ
EXCAVACIÓ

Projectes i direcció d'obres d'excavacions, explanacions, millores de finques.

OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

Projectes i direcció d'obres d'estructures, naus, sitges, dipòsits, etc ..

1/5

PROJECTES I DIRECCIÓ