La Direcció de TECMINA considera la Gestió de la Qualitat i la Gestió Ambiental com una activitat essencial dins de l'organització, entenent-la com donar satisfacció a les necessitats del client en cada moment, amb un producte competitiu i comptant amb la participació de tots i minimitzant els riscos ambientals derivats de les seves activitats.

A més assumeix la màxima responsabilitat en el desenvolupament i implementació del SIG, així com en la millora contínua de la seva eficàcia, a tots els nostres Projectes i direccions miners, geològics i geotècnics, la topografia clàsica i amb drons, projectes industrials i energètics, etc. Per tant es compromet a:

 

  • Establir i mantenir la política de Qualitat i Medi Ambient proporcionant el marc de referència perquè s'estableixin els objectius de qualitat i ambientals de l'organització.

  • Promoure aquesta política i objectius a través de l'organització per augmentar la presa de consciència, la motivació i la participació.

  • Revisar periòdicament el SIG, segons es defineix en el punt 5.6 d'aquest manual, per assegurar-se l'eficàcia del SIG pel que fa al compliment dels requisits del client, la legislació d'aplicació i els objectius del sistema així com de la disponibilitat dels recursos necessaris.

  • Decidir sobre les accions en relació amb la política, els objectius i les accions per a la millora del SIG.

  •  Designar un representant per gestionar i supervisar la definició i implantació del SIG amb l'autoritat i responsabilitat necessària, en el qual delega l'organització i desenvolupament de les activitats relacionades amb la Qualitat i Medi Ambient, el Responsable del Sistema Integrat.

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ