Qui som

Tècnica Minera Aplicada, S.L. - TECMINA -, va néixer a 1989 per la voluntat i unió de dos professionals de l'Enginyeria Minera, on es van combinar la llarga experiència professional d'un d'ells, amb l'ímpetu d'un recent titulat.

En aquells primers anys, l'activitat de l'empresa va estar dedicada a la indústria minera, en tots els amplis camps d'activitat que en aquesta hi ha: extraccions minerals, direccions facultatives, explosius, etc ..., tenint una importància notable els projectes de captació d'aigües subterrànies i legalització dels mateixos.

A mida que van anar passant els anys, TECMINA va anar incorporant nous professionals i oferint nous serveis.

En l'actualitat TECMINA és una empresa d'àmbit nacional dins el sector de l'Enginyeria, Consultoria i Assistència Tècnica en les àrees de civil, Geològica, Industrial, Medi Ambiental, Mineria, Topogràfica i qualsevol altra relacionada amb l'Enginyeria en general. 

En concret realitza els següents tipus d'activitats: 

  • Elaboració d'estudis, informes i projectes d'enginyeria, assistència tècnica i direcció tècnica i facultativa.

  • Estudis, projectes i informes de seguretat d'instal·lacions, equips, maquinària i seguretat laboral.

  • Estudis, projectes i informes ambientals, geològics, topogràfics, etc ... 


L'empresa disposa de dos centres de treball estable, des d'on dóna servei als clients en tota la geografia espanyola.

Les dades completes de l'empresa són:
 


TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA)
Domicili social:
Pg. Maragall, 48-50, 1r, 1a
08041-Barcelona
 
Delegació Aragó:
C / Domingo Lobera, 1
50008-Saragossa